0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Timothy Verbrugghe
۴
۳
Lisa Ashton
Finished
۱۳:۰۵
Jonny Barnes
۰
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۳:۳۰
Nathan Girvan
۴
۱
Adam Mould
Finished
۱۳:۵۰
Shane McGuirk
۴
۳
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۳:۵۵
Lisa Ashton
۲
۴
Adam Mould
Finished
۱۴:۱۵
Jonny Barnes
۴
۲
Nathan Girvan
Finished
۱۴:۳۰
Adam Mould
۱
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۴:۵۰
Timothy Verbrugghe
۴
۱
Jonny Barnes
Finished
۱۵:۰۵
Nathan Girvan
۴
۰
Lisa Ashton
Finished
۱۵:۲۵
Timothy Verbrugghe
۲
۴
Adam Mould
Finished
۱۵:۴۰
Shane McGuirk
۴
۰
Nathan Girvan
Finished
۱۶:۰۰
Jonny Barnes
۴
۱
Lisa Ashton
Finished
۱۶:۰۵
Nathan Girvan
۴
۱
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۶:۳۰
Adam Mould
۰
۴
Jonny Barnes
Finished
۱۶:۳۵
Lisa Ashton
۱
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۶:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید