0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Oldrich Vrtal
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Kleprlik
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۳۰
Martin Holub
۲
۳
Jan Lovl
Finished
۱۵:۳۰
Bohumil Skulina
-
-
Jaromir Kanok
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۰۳:۳۰
Dalimil Machander
۰
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۱:۳۰
Lukas Martinak
۱
۳
Daniel Branny
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Michal Regner
Finished
۱۲:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۶:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۱۸:۰۰
Alois Kanak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۹:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Lubomir Vana
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Janata
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۳:۰۰
Milan Longin
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۸:۰۰
Daniel Branny
۲
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۰:۳۰
Michal Regner
۲
۳
Jan Svoboda
Finished
۱۰:۳۰
Alesh Bayer
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۱۱:۰۰
Mikulas Leopold
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۳۰
Jan Svoboda
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۱۱:۳۰
Petr Sudek
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۲:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Dusan Stusek
۱
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۷:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۲:۰۰
Stanislav Mazanek
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۰۴:۰۰
Milan Longin
۳
۱
Tibor Kolenic
Finished
۰۴:۳۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Regner
۳
۰
Stanislav Mazanek
Finished
۰۷:۰۰
Bohumil Duben
۱
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۱۲:۳۰
Jan Svoboda
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۱۳:۰۰
Dalimil Machander
۳
۲
Lukas Martinak
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۱۵:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۷:۰۰
Jan Lovl
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۸:۰۰
Milan Klement
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۱۸:۳۰
Martin Mastera
۰
۰
Michal Zobac
inprogress
۱۹:۳۰
Jakub Tazler
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
Kamil Kleprlik
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۰۰
Michal Syroha
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۰۵:۳۰
Michal Syroha
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۰۶:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۳۰
Milan Longin
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Regner
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۷:۳۰
Stanislav Mazanek
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۸:۰۰
Ales Krejci
۳
۱
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۰:۳۰
Marek Sedlak
۳
۰
Adam Brazda
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۱
۳
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۰:۳۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۰:۰۰
Ladislav Svanda
۰
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jakub Tazler
Finished
۰۱:۰۰
Lubomir Vana
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Tazler
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Kamil Kleprlik
۰
۳
Roman Hudeczek
Finished
۰۲:۰۰
Stanislav Mazanek
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Milan Longin
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۷:۳۰
Petr Sudek
۳
۰
Mikulas Leopold
Finished
۱۰:۳۰
Lubor Sulava
۰
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۱:۰۰
Radek Sedlacek
۳
۰
Lukas Martinak
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Svoboda
۲
۳
Ales Krejci
Finished
۱۲:۰۰
Jan Pleskot
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Branny
۳
۰
Radek Sedlacek
Finished
۱۲:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Bohumil Duben
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Wasserbauer
۰
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۳:۰۰
Mikulas Leopold
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۳:۰۰
Bohumil Duben
۰
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۳:۳۰
Petr Sudek
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۱۴:۰۰
Daniel Branny
۳
۱
Radek Sedlacek
Finished
۱۴:۰۰
Ales Krejci
۱
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۱۴:۰۰
Radek Vosyka
۳
۰
Martin Holub
Finished
۱۴:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Smrcek
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Daniel Filko
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Lovl
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۵:۰۰
Adolf Huttl
۳
۰
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۱۵:۰۰
Dusan Stusek
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۵:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۵:۳۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Krupnik Jnr
۱
۳
Daniel Filko
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۱۶:۰۰
Radek Vosyka
۱
۳
Jan Lovl
Finished
۱۶:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۶:۳۰
Daniel Filko
۱
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۱۷:۰۰
Martin Holub
۳
۰
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۷:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۷:۳۰
Martin Holub
۳
۲
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۷:۳۰
Lukas Malek
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۷:۳۷
Vladimir Postelt
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۸:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Daniel Filko
Finished
۱۸:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Patrik Sonsky
Finished
۱۸:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Tomas Suta
Finished
۱۸:۳۰
Jan Volhejn
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۱۸:۳۰
Michal Zobac
۳
۰
Tomas Bartik
Finished
۱۹:۰۰
Frantisek Briza
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Zahradnik
۰
۳
Adam Brazda
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Suta
۰
۰
Alois Kanak
inprogress
۱۹:۳۰
Marek Sedlak
۰
۰
Tomas Zahradnik
inprogress
۱۹:۳۰
Patrik Sonsky
۰
۰
Frantisek Briza
inprogress
۱۹:۳۰
Adam Brazda
-
-
Milan Klement
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Tomas Bartik
-
-
Jan Volhejn
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Ladislav Janousek
-
-
Jan Varcl Jr.
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Jan Volhejn
-
-
Michal Zobac
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Jan Varcl Jr.
-
-
Frantisek Briza
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Jaromir Kanok
-
-
Alois Kanak
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Milan Klement
-
-
Tomas Zahradnik
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
  Russia Liga Pro
Artem Tsitselsky
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۲
Artem Tsitselsky
Finished
۱۰:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Nosov
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۰۰
Timur Molchanov
۲
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۱۳:۰۰
Nikita Mareev
۳
۲
Yankovskii Andrei
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۳۰
Vadim Putilovsky
۲
۳
Alexander Dzhanmukhamedov
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Artemov
۳
۲
Dmitri Razinkov
Finished
۱۵:۰۰
Sergei Chekanov
۳
۱
Yankovskii Andrei
Finished
۱۶:۰۰
Yankovskii Andrei
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۳۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Igor Meteleshko
۲
۳
Andrei Nosov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitri Razinkov
۳
۲
Viacheslav Seleznev
Finished
۱۴:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۱۵
Andrey Yurevich Lisov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۶:۴۵
Aleksandr Gusev
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۱۸:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۳۰
Roman Zelenskii
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۰۰
Maksim Mameka
۱
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۳۰
Oleg Kharlakin
۰
۳
Yankovskii Andrei
Finished
۰۲:۴۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۳۰
Armen Pomazkov
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۱۲:۰۰
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۱۵
Andrey Artemov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۱۳:۳۰
Viacheslav Seleznev
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۱۴:۳۰
Egor Karabanov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۸:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۱۸:۴۵
Mikhail Ignatov
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۹:۰۰
Nikita Mareev
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۱۵
Yankovskii Andrei
۱
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۴۵
Andrei Nosov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۰
Vasilii Obukhov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitry Ignatiev
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kharlakin
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۱۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Oleg Kharlakin
Finished
۰۴:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Myagkov
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۴۵
Ilya Novikov
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۰۸:۳۵
Vladislav Shelipov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksey Lobanov
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۹:۵۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۳۰
Artem Tsitselsky
۰
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۱۰:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۱۲:۱۵
Viacheslav Seleznev
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Oleg Shutov
Finished
۱۲:۴۵
Maksim Chechulin
۱
۳
Maksim Lobanov
Finished
۱۲:۴۵
Alexander Serebrennikov
۰
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۰۰
Aleksey Shershnev
۲
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۳:۱۵
Alexander Dzhanmukhamedov
۱
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۳:۳۰
Oleg Shutov
۳
۰
Vladimir Khurgin
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Lobanov
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۴۵
Armen Pomazkov
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۱۵
Vladimir Khurgin
۳
۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Serebrennikov
۲
۳
Alexander Dzhanmukhamedov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Maksim Lobanov
Finished
۱۴:۴۵
Tsybulskiy Vladimir
۳
۰
Oleg Shutov
Finished
۱۴:۴۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۶:۱۵
Aleksandr Gusev
۳
۱
Mikhail Ignatov
Finished
۱۶:۳۰
Aleksei Konobeev
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Sergey Lanovenko
Finished
۱۶:۴۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۷:۰۰
Yankovskii Andrei
۰
۳
Aleksei Konobeev
Finished
۱۷:۰۰
Egor Karabanov
۰
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۷:۱۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۷:۱۵
Damir Bedretdinov
۱
۳
Sergei Chekanov
Finished
۱۷:۳۰
Mikhail Ignatov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Lanovenko
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۷:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۱۷:۴۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۸:۰۰
Sergei Chekanov
۳
۱
Aleksei Konobeev
Finished
۱۸:۰۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۸:۱۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۸:۱۵
Yankovskii Andrei
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۱۸:۳۰
  Europe TT Elite Series
Josef Braun
۰
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۴۵
Krystian Kolodziej
۳
۲
Kapron Lukasz
Finished
۰۳:۱۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۵
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۱۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۰۹:۲۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۱:۲۰
Artur Sobel
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۲۰
Michal Murawski
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۲۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۲:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۵۵
Antoni Witkowski
۲
۰
Josef Braun
inprogress
۱۹:۲۰
Lukasz Pietraszko
۳
۲
Krzystof Guminski
Finished
۰۰:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۰
Rudomina Kamil
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۰
Antoni Witkowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۰۹:۴۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۲۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۰:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۱۰:۳۹
Antoni Witkowski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۵۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۲۰
Jan Zandecki
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۳:۴۵
Antoni Witkowski
۰
۲
Martin Olejnik
Finished
۱۵:۱۵
Josef Braun
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۶:۳۰
Josef Braun
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۴۵
Grzegorz Adamiak
۱
۲
Daniel Lis
inprogress
۱۹:۱۰
Daniel Lis
۰
۳
Kapron Lukasz
Finished
۰۱:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۲:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۴۰
Kapron Lukasz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۰۵
Kapron Lukasz
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۸:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۰:۱۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۲:۱۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۳۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۳۵
Seroka Szymon
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۲۰
Antoni Witkowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Martin Olejnik
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۴:۰۵
Josef Braun
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۴:۵۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۵۵
Martin Olejnik
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۷:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۵۵
Artur Sobel
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۳۰
Krystian Kolodziej
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۳۵
Mateusz Misiak
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۵
Kapron Lukasz
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۰۵
Lukasz Pietraszko
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۰۵
Oskar Jadach
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۵۹
Radoslaw Chrzescian
۳
۲
Kapron Lukasz
Finished
۰۴:۵۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Kapron Lukasz
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۲:۱۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Krzystof Guminski
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۲:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۲:۵۰
Oskar Jadach
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۴۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Szymon Radlo
inprogress
۰۴:۱۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۱۵
Iwasyszyn Wojciech
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۴:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۲۰
Szymon Radlo
۳
۰
Artur Sobel
Finished
۰۶:۱۵
Adrian Spychala
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۴۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۳۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۱:۰۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۲:۰۵
Adrian Spychala
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۳:۰۰
Adrian Spychala
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۱۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Michal Murawski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۴:۳۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۴:۵۹
Michal Murawski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۳۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۵:۴۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۰۵
Daniel Lis
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۶:۲۵
Michal Murawski
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۶:۴۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۱۶:۵۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۶:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۱۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۷:۱۶
Daniel Lis
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۷:۳۵
Antoni Witkowski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۸:۰۵
Michal Murawski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۸:۲۰
Amirreza Abbasi
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۸:۳۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۴۵
Martin Olejnik
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۵۵
Michal Murawski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Amirreza Abbasi
-
-
Martin Olejnik
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Bartosz Czerwinski
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Adam Dosz
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Grzegorz Adamiak
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Antoni Witkowski
-
-
Martin Olejnik
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
  Germany Challenger Series
Akito Itagaki
۱
۳
Sven Happek
Finished
۱۱:۰۰
Mohammed Javad Sohrabi
۱
۳
Haruki Harada
Finished
۱۳:۰۰
Haruki Harada
۱
۳
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۷:۲۰
Liang Qiu
۱
۳
Dennis Klein
Finished
۱۸:۰۰
Samuel Amann
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۰۰:۲۰
Liang Qiu
۳
۰
Haruki Harada
Finished
۱۱:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Liang Qiu
Finished
۱۳:۴۰
Akito Itagaki
۱
۳
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۴:۲۰
Liang Qiu
۳
۰
Haruki Harada
Finished
۱۵:۵۵
Dennis Klein
۳
۰
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۶:۳۵
  World Ping Pong Point
Serebryakov Yuriy
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Serebryakov Yuriy
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Serebryakov Yuriy
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۴۷
Serebryakov Yuriy
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Manko Viktor
۱
۳
Serebryakov Yuriy
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Manko Viktor
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۰
Serebryakov Yuriy
Finished
۱۴:۴۷
Goncharov Oleksandr
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۱۷
Bondar Oleksandr
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۶:۴۷
Goncharov Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۷:۱۷
Bondar Oleksandr
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۴۷
Goncharov Oleksandr
۳
۲
Bondar Oleksandr
Finished
۱۸:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۸:۴۷
Bondar Oleksandr
۲
۱
Goncharov Oleksandr
inprogress
۱۹:۱۷
  World TT-CUP
Gola Blazej
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۰:۱۰
Marek Dlask
۲
۳
Jan Eibich
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۲۵
Bartlomiej Molka
۳
۲
Andrzej Krezel
Finished
۰۰:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۰
Sosnowski Grzegorz
Finished
۰۰:۳۵
Pavel Cibik
۳
۱
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Urban Roman
۱
۳
Jan Eibich
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۵
Ucinski Rafal
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۱:۰۰
Fabian Sikora
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۰۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Jiri Celler
۰
۳
Marek Dlask
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۱:۲۵
Michal Bracha
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۰۱:۳۰
Dohnal Jaroslav
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۴۰
Jiri Celler
۳
۱
Urban Roman
Finished
۰۱:۵۵
Jaromir Zlamal
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Michal Bracha
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۱۰
Dominik Lafek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۱۵
Jan Eibich
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۲:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۰۲:۴۰
Tomas Vorisek
۳
۰
David Jicha
Finished
۰۲:۴۰
Dohnal Jaroslav
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۴۵
Ravi Chandra
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۰۵
Jakub Nowak
۰
۳
Andrzej Krezel
Finished
۰۳:۱۰
Jaromir Zlamal
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۳:۱۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۳:۳۰
Steven Kasha
۳
۱
Lu Hsu Chang
Finished
۰۳:۳۵
Morawski Piotr
۰
۳
Jakub Caban
Finished
۰۴:۰۰
Ravi Chandra
۱
۳
Lu Hsu Chang
Finished
۰۴:۰۵
Cezary Krawczyk
۲
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۴:۳۰
Santosh Chandrasekaran
۲
۳
Steven Kasha
Finished
۰۴:۳۵
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Morawski Piotr
Finished
۰۵:۰۰
Ravi Chandra
۱
۳
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۵:۰۵
Cezary Krawczyk
۳
۱
Jakub Caban
Finished
۰۵:۳۰
Lu Hsu Chang
۳
۲
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۵:۳۵
Morawski Piotr
۱
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۶:۰۰
Santosh Chandrasekaran
۰
۳
Ravi Chandra
Finished
۰۶:۲۰
Cezary Krawczyk
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۳۰
Steven Kasha
۳
۱
Lu Hsu Chang
Finished
۰۶:۵۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Jakub Caban
Finished
۰۷:۰۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Caban
۳
۰
Szymon Ciemiega
Finished
۰۸:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۸:۴۰
Jakub Caban
۳
۲
Szymon Ciemiega
Finished
۰۹:۱۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۰:۱۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۳۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۵
Fernandez Leoncio
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۰:۴۰
Raul Pirson
۳
۰
Dmitri Basarin
Finished
۱۰:۴۵
Jiri Vorac
۰
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۰:۵۰
Blazej Warpas
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Gola Pawel
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۱:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۲
Ismael Llamas
Finished
۱۱:۱۰
Madis Vaarpu
۳
۱
Dmitri Basarin
Finished
۱۱:۱۵
Miroslav Hrncal
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۲۰
Frantisek Pusch
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۵
Adam Gdula
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Stepien Marcin
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۳۵
Fernandez Leoncio
۳
۲
Ismael Llamas
Finished
۱۱:۴۰
Dmitri Famin
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۱:۴۵
Jiri Vorac
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۵۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۵
Luciano Jang
۲
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۱۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Raul Pirson
Finished
۱۲:۱۵
Tomas Krejci
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۲:۲۰
Frantisek Pusch
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۲:۳۰
Stepien Marcin
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۳۵
Fernandez Leoncio
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۴۰
Dmitri Basarin
۰
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۲:۴۵
Jiri Vorac
۰
۳
Miroslav Hrncal
Finished
۱۲:۵۰
Ruzicka Josef
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۲:۵۵
Adam Gdula
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۰۵
Ismael Llamas
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۳:۱۰
Zdenek Dusek
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۲۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Dmitri Basarin
Finished
۱۳:۲۰
Frantisek Pusch
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۳۰
Stepien Marcin
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۳:۳۵
Dmitri Famin
۱
۳
Raul Pirson
Finished
۱۳:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۵۵
Jiri Vorac
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۳:۵۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۵
Jose L. Reverte
۰
۳
Luciano Jang
Finished
۱۴:۱۵
Tomas Krejci
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Stepien Marcin
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۳۵
Frantisek Pusch
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۴:۴۵
Svoboda Vladimir
۰
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۴:۵۰
Maciej Kolek
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۰۰
Dawid Pelczar
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۵:۱۵
Petr Libovicky
۲
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۵:۲۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۵:۲۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۵:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۳۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۵:۵۰
Petr Semrad
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۶:۰۵
Leska Vojtech
۳
۰
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۲۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۶:۳۰
Darek Kleczko
۳
۱
Wiechec Adrian
Finished
۱۶:۳۵
Svoboda Vladimir
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۵۰
Marat Filip
۱
۳
Petr Semrad
Finished
۱۶:۵۵
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۰۵
Tomas Kocvara
۰
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۷:۲۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۱۷:۲۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Wiechec Adrian
Finished
۱۷:۳۵
Dawid Stapor
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۷:۴۰
Svoboda Vladimir
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۷:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۷:۵۵
Darek Kleczko
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۸:۰۵
Adam Gdula
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۸:۱۰
Leska Vojtech
۱
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۸:۲۰
Kamil Klocek
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۱۸:۳۰
Szostak Michal
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۸:۳۵
Sanchez Juan A
۳
۱
Leon Jose Garcia
Finished
۱۸:۴۰
Marat Filip
-
-
Petr Oliver Korp
Finished
۱۸:۴۰
Tomas Cafourek
۰
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۸:۵۰
Gola Blazej
۳
۰
Jakub Nowak
Finished
۱۹:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Szostak Michal
Finished
۱۹:۰۵
Juan Cayuela
۳
۰
Oscar I. Alonso
Finished
۱۹:۱۰
Jan Hrncir
۱
۲
Martin Sulc
inprogress
۱۹:۱۰
Stepan Koci
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۹:۱۰
Petr Semrad
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۹:۱۰
Tomas Beran
-
-
Andrej Grossu
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Zdenek Zahradka
-
-
Vojtech Koutnik
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Bartlomiej Molka
۰
۰
Damian Bucko
inprogress
۱۹:۳۰
Tomas Cafourek
-
-
Martin Sulc
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Darek Kleczko
-
-
Wenda Krzysztof
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۵
Petr Silhan
-
-
Jan Zajicek
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Kolar Vlastimil
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Stepan Koci
-
-
Vojtech Koutnik
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Kamil Klocek
-
-
Jakub Nowak
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Szostak Michal
-
-
Kurzak Bronislaw
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Jakub Dvorak
-
-
Zdenek Zahradka
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Tomas Beran
-
-
Jan Zajicek
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Stepan Koci
-
-
Zdenek Zahradka
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Martin Sulc
-
-
Kolar Vlastimil
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
  Belarus Liga Pro
Vasily Ermolenko
۳
۱
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Pashkevich
۲
۳
Yuriy Bokovoy
Finished
۱۵:۰۰
Petr Puzanov
۱
۳
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۷:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۰
Vladimir Murashko
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Murashko
۳
۰
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۸:۳۰
Petr Puzanov
۲
۲
Kiriil Skochelenkov
inprogress
۱۹:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Antonin Gavlas
۳
۱
Sanchi Francisco
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Onderka
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۱۱:۱۵
Mihai Bobocica
۳
۰
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۴۰
Klajber Adam
۳
۱
Jakub Zelinka
Finished
۱۲:۱۵
Antonin Gavlas
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۱۲:۴۵
Frantisek Onderka
۰
۳
Mihai Bobocica
Finished
۱۳:۱۵
Klajber Adam
۳
۲
Sanchi Francisco
Finished
۱۳:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۴:۱۵
Antonin Gavlas
۱
۳
Mihai Bobocica
Finished
۱۴:۴۵
Klajber Adam
۳
۰
Tomas Koldas
Finished
۱۵:۱۵
Sanchi Francisco
۳
۲
Jakub Zelinka
Finished
۱۵:۴۵
Frantisek Onderka
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۶:۲۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید